Refundacja NFZ

 Narodowy Fundusz Zdrowia

Refundacja NFZ – jak uzyskać?

1. Wizyta lekarska w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub wizyta prywatna.

Obecnie każdy lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.

W zależności od rodzaju wybranego przez Ciebie refundowanego sprzętu rehabilitacyjnego wizyta musi się odbyć u określonych lekarzy. W przypadku wyboru:

 • cewników jednorazowych do odsysania górnych dróg oddechowych, protezy piersi, peruki włosów, cewników zewnętrznych, cewników urologicznych, worków do zbiórki moczu, worków stomijnych, pieluchomajtek, majtek chłonnych lub podkładów, itp., wózka inwalidzkiego ręcznego – udajemy się do lekarza rodzinnego (POZ)
 • ortezy, stabilizatorów – udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,
 • wózka inwalidzkiego – udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie geriatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej,
 • balkoników i podpórek, materacy przeciwodleżynowych, poduszek przeciwodleżynowych pneumatycznych – możliwy lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej), geriatrii, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii urazowej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,
 • pionizatorów i urządzeń multifunkcyjnych – udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

DLA KAŻDEGO WYROBU MEDYCZNEGO MUSI BYĆ WYSTAWIONE ODRĘBNE ZLECENIE!

 • Zlecenia wystawione na przedmioty ortopedyczne są bezterminowe, ponadto ortezy refundowane są w 90%, a dla osób, które nie ukończyły 18 lat – w 100%.
 • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione (z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły).

2. Potwierdzenie zlecenia.

Od 1 stycznia 2021 roku otrzymane zlecenie nie wymaga potwierdzenia w oddziale NFZ przez pacjenta. Obowiązują nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, dzięki czemu lekarz lub inna osoba uprawniona wystawia zlecenie z nadanym już unikalnym numerem identyfikacyjnym przez system elektroniczny. W przypadku otrzymania zlecenia bez numeru identyfikacyjnego, Sprawni-Lubon.pl jako sklep medyczny oferuje pomoc z jego potwierdzeniem.

 • Zlecenia na wyroby medyczne wystawiane są na maksymalnie 12 miesięcy.

3. Realizacja zlecenia.

Posiadając zatwierdzone zlecenie na sprzęt rehabilitacyjny na NFZ, możesz zrealizować je w sklepie medycznym posiadającym umowę na sprzedaż produktów refundowanych. Istnieje także prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu przysługujące:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 UWAGA ! Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Osoby z niepełnosprawnością często mają problem ze sfinansowaniem zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jak wózek. Refundacja dla takich udziału własnego przy osób jest możliwa dzięki dofinansowaniu Funduszu rehabilitacji, przewidziano bowiem możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie do zakupu ww. zaopatrzenia ze środków PFRON. Jeśli osoba niepełnosprawna ma problem z pokryciem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych albo potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego, którego nie finansuje NFZ może zwrócić się do właściwego dla miejsca zamieszkania PCPR-u (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPS-u (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), które refundują ww. przedmioty z pieniędzy PEFRON-u.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z refundacja NFZ skontaktuj się z nami!